Småflekket rødhai - Scyliorhinus canicula   (Linnaeus, 1758)

 

Størrelse: 79  cm ♂, 84 cm ♀. Maksimalt: 100 cm.

Utbredelse: Vanlig i Nordøst-Atlanteren ned til kysten av Vest-Afrika. Også i Middelhavet.

Nasjonal rødliste: Ikke vurdert

IUCNs rødliste: Ikke vurdert

Om arten: Småflekket rødhai er en av to haier i rødhaifamilien (Scliorhinidae) som finnes i våre farvann. Kroppslengden blir sjelden over 100 cm og veier opptil 2 kg. Som navnet antyder er denne haien dekket av små, mørke flekker da hovedsakelig på ryggsiden.

Den småflekkede rødhaien kan påtreffes på grunt vann og ned til 110 meters dybde. På dagtid observeres den ofte sovende i områder med grus-, sand- og mudderbunn. Om natten jakter den krepsdyr, muslinger, blekksprut og småfisk.

I motsetning til pigghåen er den småflekkete rødhaien ovipar som betyr at den legger egg utenfor kroppen. Inni egget utvikles et embryo som etter 5-11 måneder klekkes som småhaier. Arten utnyttes ikke kommersielt.

 

Over: Egg fra Småflekket rødhai med synlig embryo og plommesekk.

Under: Småflekket rødhai kan ofte observeres hvilende på sand- og mudderbunn.