Pigghå - Squalus acanthias   (Linnaeus, 1758)

Størrelse: 52-100 cm ♂; 66-120 cm ♀. Maksimalt: 160-200 cm

Utbredelse: Forekommer i alle verdens hav, med unntak ved ekvator og polareområder. Langs hele norskekysten, men vanligst i sør-Norge og nordover til Trøndelagskysten.

Nasjonal rødliste: Sterkt truet

IUCNs rødliste: Sårbar

Om arten: Pigghå, som tilhører håfamilien (Squalidae), finnes på relativt grunt vann, men forekommer også ute på de større kontinentalhyllene da på dybder ned til 600 meter. Pigghåen går ofte i store stimer da hovedsakelig i områder med bløtbunn, men også i tareskogen. Pigghåen jakter gjerne på større forekomster av sild, torskefisk og akkar som haien livnærer seg av. Pigghå kan nå en kroppslengde av opptil 2 meter og totalvekt på rundt 9 kg. Som hos de fleste andre haiarter er det hunnene som blir størst.

Pigghåen kjønnsmodnes rundt 10-15 års alderen og har en av dyrerikets lengste drektighetsperioder. Hunnhaiene svømmer gravide rundt i havet i opptil 22 måneder før fødsel. Arten er ovovivipar, noe som betyr at eggene utvikles og klekkes inni morfisken for så å komme ut som levendefødte unger. Ungene er miniatyrer av sine foreldre og ferdig utstyrt for jakt på mindre dyr. En pigghå føder typisk mellom 4 - 20 unger pr graviditet. Haien kan oppnå en relativt høy alder og vitenskapen beskriver maksimal alder fra alt mellom 25 - 70 år.

Leveren hos pigghå blir daglig benyttet industrielt da særlig innenfor kosmetikk og medisin. Squalene ekstrahert fra leverolje brukes for kroppens syntese av kolesterol, steroidhormoner og vitamin D. Den kjente svineinfluensavaksinen Pandremix inneholdt også squalene fra pigghå, dette for å stimulere immunsystemet og øke vaksineresponsen.

Pigghå har gjennom historien blitt utnyttet kommersielt og er gjerne solgt under annet navn - som ”fish ’n chips” på de britiske øyer. På grunn av sin sene reproduksjonsrate er pigghåen svært sårbar for overfiske. Den er utrydingstruet, både nasjonalt og globalt. Pigghå er fredet mot direkte fiske, men det tillates dessverre fremdeles en bifangst på hele 15 prosent som avregnes på halvårs basis.. Pigghå er også fredet mot fritidsfiske.