Kamtannhai - Hexanchus griseus   (Bonnaterre, 1788)

 

Størrelse: 309-330 cm ♂, 350-420 cm ♀. Maksimalt: > 550 cm.

Utbredelse: Kosmopolitisk i alle tempererte hav på begge sider av ekvator. Finnes i hele Sør-Norge, men hovedsakelig på Vestlandet.

Nasjonal rødliste: Ikke vurdert

IUCNs rødliste: Nær truet

Om arten: Kamtannhaien tilhører kamtannhaifamilien (Hexanchidae) og har en stor, kraftfull kroppsbygning. Fargen er grå/gråsvart. Kamtannhaien har et bredt hode med en ventral munn. Som sine familiemedlemmer har kamtannhaien 6 gjellespalter (noen har også 7) hvor ingen av disse er sammenhengende under strupen.

Arten er pelagisk og jakter byttedyr i dypere deler av de frie vannmasser, gjerne på dybder rundt 200-1100 meter. Haiens meny er variert og både bentisk & pelagisk fisk, blekksprut, små haier og skater settes til livs. Store individer jakter også av og til marine pattedyr. Kamtannhaien er ovovivipar (føder levende unger) og får store ungekull til haier å være.

Etter en lengre drektighetsperiode fødes mellom 22-108 unger, hver av en størrelse på 44-66 cm. De nyfødte er perfekte miniatyrer av sine foreldre og er umiddelbart klare til å begynne sine egne liv som predatorer i havdypet.

Kamtannhai er vanlig bifangst og sårbare for overfisking. På Maldivene ble det tidligere drevet fiske etter arten, noe som førte til full kollaps. I

British Columbia (Canada) forekommer arten på dykkbare dybder noe som har ført til økoturisme.