Håkjerring - Somniosus microcephalus   (Bloch & Schneider, 1801)


Størrelse: 244-427 cm. Maksimalt: 730 cm.

Utbredelse: Nordlige Atlanterhavet og nordlige polare farvann. Hele norskekysten med unntak av Oslofjorden.

Nasjonal rødliste: Nær truet

IUCNs rødliste: Nær truet

Om arten: Håkjerringa er norskekystens nest største haiart (etter brugda) og kan nå en maksimallengde over 7 meter. Den massive kroppen er ensfarget brun og mangler i motsetning til mange andre arter i håkjerringfamilien (Somniodae) pigger ved ryggfinnene.

Arten er utpreget arktisk og trives best i farvann med temperaturer mellom 0-7 °C. Håkjerringa er hovedsakelig en bunnfisk som lever på dybder fra 200-600 meter. I nordområdene er haien også vanlig i overflaten.

Haiens syn er ofte svært dårlig da de små øynene gjerne er infisert med hoppekrepsen Lernaeopoda elongata. Derimot har haien utviklet en meget god luktesans som den aktivt benytter for å finne føde langs bunnen. Torsk, hyse, lyr, uer, sild, sjøfugl, sel, småhval og blekksprut står på menyen til denne store haien.

Arten er ovovivipar og føder inntil 10 levende unger etter en lengre drektighetsperiode. Disse er 40-70 cm lange ved fødselen og allerede klare til å begynne å jakte på egenhånd.

Det ble tidligere foretatt et målrettet fiske etter håkjerring der den oljerike leveren var ”hovedpremien”. Ferskt kjøtt fra håkjerring er direkte giftig og man er avhengig av en rekke prosesser som involverer utvanning av kjøttet for å kunne nyttiggjøre seg dette.