Håbrann - Lamna nasus   (Bonnaterre, 1788)

Størrelse: 150-200 cm ♂, 200-250 cm ♀. Maksimalt: > 300 cm.

Utbredelse: Tempererte havområder. Langs hele norgeskysten.

Nasjonal rødliste: Sårbar

IUCNs rødliste: Sårbar

Om arten: Som medlem av haifamilien makrellhaier (Lamnidae) blir håbrannen ofte forvekslet med sine mer beryktede medlemmer. Overskrifter som ”Hvithai observert av Nordsjødykkere” og ”Monsterfisken makrellhai fanget av fisker” forekommer med jevne mellomrom i tabloidenes blekk uten grunn.

Håbrannen ligner sine familiemedlemmer med sin klassisk torpedoformede, tettbygde kropp og spisse snute. Halefinnen er stor og halvmåneformet med to langsgående kjøler på hver side av haleroten. Haiarten er en av våre farvanns største og store hunner kan nå en lengde av 3 m. Vekten kan bli over 200 kg.

Håbrannen finnes typisk pelagisk i de frie vannmasser hvor den vandrer i hele vannsøylen fra overflaten og ned til 700 meter. Mindre individer finner ofte veien inn til kysten hvor de jakter sild og makrell.

Som pigghåen er håbrannen ovovivipar og føder vanligvis fire unger etter en drektighetsperiode på 8 måneder.

Tidligere foregikk det et utbredt fiske etter håbrann da hovedsakelig på grunn av det velsmakende kjøttet. Nå er arten i likhet med pigghå, håkjerring og brugde totalfredet for kommersielt fiske på grunn av tidligere overbeskatning.

 

Over: Håbrann-fiske var tidligere dagligdags langs norskekysten.