Haifinne-industrien

Allerede 250 millioner år før de tidligste dinosaurene, altså for nesten 450 millioner år siden, så den første haien dagens lys. En grasiøs skapning, perfekt formet til sitt miljø gjennom evolusjon. Haien har overlevd de fem store masseutryddelsene som har skjedd på planeten jorden. Vil den overleve denne?

De siste tiårs intense haifiske har ført til en dramatisk nedgang i verdens haipopulasjoner og de fleste arter er kraftig redusert i antall, enkelte arter anslås å ha en nedgang på hele 90 %. Hvert år fiskes det mellom 70 – 100 millioner hai verden over, hvor mange av disse fiskes utelukkende på grunn av sine verdifulle finner. Dette fisket har ført til at haien i dag er den mest truede gruppe fisk som finnes i havet.

 

Langlinefiske

Langlinefiske foregår ved at en line på 10 mil utstyrt med så mange som 16 000 kroker legges ut i havet. Dette tilsvarer en avstand fra jordas overflate og ut i det ytre rom. Linen blir liggende noen timer i vannet og samles opp påfølgende morgen. Fangsten er svært variert og til tider brutal. Her mangler man ofte kontroll over hva som fiskes opp og alt fra delfiner, sel, sjøfugl, småfisk, hai, etc. blir fanget på krokene. Metoden kan sammenlignes med å legge ut en 10 mil lang line ute i skogen, besatt med kroker og lokkemat hvor alt fra elg, rådyr, gaupe, mus osv blir fanget når man i utgangspunktet bare er ute etter 2 eller 3 arter. Dette ville selvfølgelig aldri blitt godkjent, men ute til havs skjer dette i en massiv skala hver dag. De dyrene/fiskene man ikke er ute etter, også kalt bifangst, kastes som regel tilbake i havet, ofte så skadet at de ikke overlever returen eller allerede døde. Haien som fanges får sine kjever samt bryst-, rygg- og halefinner kappet av, før den resterende haikroppen, ofte fremdeles levende følger bifangsten over skipssiden. Tilbake i vannet er haien selvfølgelig ute av stand til å kunne svømme og synker ned mot havets dyp og en pinefull, sikker død. 

 

Haifinnesuppe

Markede for haifinner er i all hovedsak lokalisert i Østen, nærmere bestemt Sør-Øst Asia. Taiwan og Kina er store importører, og enhver kinesisk kokk som ønsker anerkjennelse for sitt arbeide må kunne lage velsmakende haifinnesuppe. Suppen ble i tidligere tider sett på som ”Keiserens mat” og ble dermed et symbol for rikdom og velvære. De siste 20 år har rettens popularitet eksplodert og suppen serveres gjerne på festbanketter og i bryllup. En stor haifinne av ypperste kvalitet kan koste helt opptil $ 10.000, og man kan måtte betale $ 100 for en enkelt bolle med suppe. Haifinnene er helt uten smak og gir kun en konsistens til suppen som er basert på buljong samt kylling- eller svinekjøtt.

 

Helsebringende finner

Gammel kinesisk medisinkunst benyttet også haifinnenes ”egenskaper” til å motvirke blant annet kreft og impotens. Det var tidligere antatt at haier ikke kunne få kreft og dermed skulle konsumering av disse være helsefremmende, noe moderne medisin har motbevist. Haier får kreft på lik linje med andre organismer.

Haikjøttet og finnene er ofte sterkt forurenset, og studier utført ved Universitetet i Hong Kong viser at bla kvikksølvinnholdet kan være helt opp til 6 ppm (parts per million). Det lovlige innholdet for kvikksølv i mat er 0,5 ppm. Liknende studier utført i laboratorier i USA viser at kvikksølvinnhold kan komme helt opptil 15 ppm i haifinner. Det paradoksale her er at inntak av kvikksølvholdig mat fører til en økt risiko for nettopp impotens.

 

En milliardindustri

Haifinneindustrien har utviklet seg til å bli en milliardindustri på lik linje med narkotika- og menneskehandel. Dette har ført til et utbredt tjuvfiske verden over, og spesielt i naturreservat hvor haiene i utgangspunktet skal være trygge fra slikt.  Lokale myndigheter er ofte fullt klar over situasjonen, men havområdene er store og oppsyns-båtene få og kun et mindretall av det ulovlige fiske blir avdekket. Ved en del tilfeller skjer også dette fiske med myndighetenes ”velsignelse” via korrupsjonens grådige makt. Hvert år dukker for eksempel tonnevis med haifinner fra Costa Rica opp på det asiatiske markedet selv om slikt fiske er forbudt i det mellom-amerikanske landet. 

 

Enorme konsekvenser

Internasjonalt mangler det et regelverk som beskytter haien mot et overfiske og et fiske utelukkende etter haifinner. 16 land har vedtatt et totalforbud mot et fiske etter haifinner, men som eksempler viser er tjuvfiske utbredt også i en del av disse.

Haier har også gjennom historien opparbeidet seg et ufortjent rykte som nådeløse drapsmaskiner, noe som har ført til vanskeligheter med å fange folks oppmerksomhet for hva som faktisk er i ferd med å skje med disse fantastiske skapningene. I hvor mange år har man ikke sett kampanjer med søte pandabjørner, tiger- og selunger for å få stoppet slaktingen av disse? En kampanje mot brutal slakting av hai derimot har man til gode å se, iallefall før nå i de senere år.

Haien er en av havets ultimate predatorer, på toppen av næringskjedene, formet av evolusjon gjennom millioner av år. Den har sin viktige rolle å fylle. Dessverre er de fleste haiarter sårbare for et overfiske på grunn av sin sene reproduksjonstid. De kjønnsmodnes i relativ høy alder, har gjerne en lang drektighetsperiode og får forholdsvis få avkom. Utryddes de fleste haier vil det være som å kappe hodet av økosystemet og man fjerner dermed en av havets viktigste kontrollerende faktorer. Dette vil igjen påvirke de lavere trofiske nivåene katastrofalt.

Jordas historie viser klare eksempler på at når livet i havet endres dramatisk, fører dette til store ringvirkninger for livet på land. Det handler rett og slett ikke bare om å redde verdens haipopulasjoner, det handler like fullt om å redde oss selv…

 

____________________________________________________________