Haiangrep

Hvorfor hai angriper

Haier er ikke harmløse skapninger, men ville dyr på lik linje med løver og krokodiller. Uhell i form av haiangrep forekommer, men heldigvis hører dette til sjeldenhetene. Når du leser gjennom de neste linjene prøv å ha i bakhodet hvor mange millioner mennesker som bruker havet til rekreasjon og fritid til enhver tid – det setter haiangrep i perspektiv.

Det er i gjennomsnitt (de siste 11 år) 64 haiangrep på mennesker årlig verden over. Av disse har i snitt 5 angrep fatale konsekvenser. Sannsynligheten for å bli angrepet av hai er med andre ord forbløffende liten.

De fleste haiangrep skyldes at vi mennesker provoserer haien tilstrekkelig for å utløse et angrep. Dette kan for eksempel være en fisker som blir bitt i en finger eller hånd mens han/hun fjerner fiskeredskap fra haiens munn. Dykkere har ikke overraskende også blitt angrepet etter å ha forsøkt å ta på hai.

Uprovoserte angrep forekommer også, men er mer sjeldne. Det er disse angrepene som gjerne blir trukket frem i media som ”sensasjonsnyheter”. Uprovoserte haiangrep kan deles inn i 3 kategorier:

 • Nysgjerrighet/prøvesmaking
 • Fullskala-angrep
 • Territorielle angrep

Nysgjerrighet/prøvesmaking: Haiens angrep skyldes ofte nysgjerrighet hvor den foretar undersøkelser ved hjelp av smakssansen. De fleste haier har sylskarpe tenner noe som kan medføre store skader på personen utsatt for denne ”prøvesmakingen”.

Fullskala-angrep: Dette er situasjoner hvor haien ofte sniker seg inn på byttet for så å eksplodere i angrep. Surfere som blir angrepet opplever gjerne denne formen da haien forveksler surfebrettet med sel/sjøløver.

Territorielle angrep: Enkelte haiarter kan oppleve mennesket som en direkte konkurrent om mat og plass og vil dermed vise aggresjon som en følge av dette. Denne type angrep forekommer gjerne i grunne, grumsete farvann.

 

Hvordan minske sannsynligheten for å bli angrepet ytterligere

 • Ikke svøm alene – haier har større sannsynlighet for å angripe enslige individer.
 • Ikke opphold deg i vannet ved grålysning eller skumring – haier er ofte i jaktmodus ved disse periodene.
 • Ikke bad når du blør – selv små sår kan gi lukt haier tiltrekkes av.
 • Ikke bad med glinsende smykker – haier kan forveksle smykkene med småfisk de vanligvis spiser.
 • Ikke bad i områder hvor mange fisker – haier er ofte tiltrukket til disse områdene av fiskerens bytte og/eller agn.
 • Hold deg unna områder med kloakkutslipp – kloakken tiltrekker seg gjerne småfisk som igjen tiltrekker seg større fisk deriblant haier.
 • Ikke plask unødvendig mye i vannet – plaskingen kan tiltrekke haier da disse bevegelsene kan ligne de hos såret fisk/dyr.
 • Ikke bad ved sandbanker, områder med dype ”drop-offs” eller ved elvemunninger – dette er gjerne steder haier pleier å oppholde seg.
 • Ikke bad sammen med kjæledyr.


Grafen over viser antallet haiangrep samt haiangrep med fatal utgang - utført av den spesifikke art i perioden 1580-2010. Tall hentet fra International Shark Attack File (ISAF).

Tabellen under viser statistikk over haiangrep på verdensbasis i tidsperioden 2005-2014. Tall her også hentet fra ISAF.