Hjelp Havets Haier 

Hjelp Havets Haier (HHH) jobber for en bærekraftig forvaltning av verdens haier. Vi har som mål å fremme forvaltning av havets ressurser gjennom forskning, utdanning, bevisstgjøring og handling.                                     

Lær mer om haiens utrolig vesen - delta i vår kampanje - finn ut hva du kan gjøre for å hjelpe havets haier.

__________________________________________________________

Visste du at vi har mange haiarter i norske farvann også? Mange av disse er ganske vanlige å treffe på, mens andre er mer sjeldne gjester. Bildet over viser en av artene som ofte kan sees av blant annet dykkere, nemlig den småflekkete rødhaien.

Les mer om våre norske haier her >>>   

 __________________________________________________________